Formulář pro odstoupení od smlouvy

(okopírujte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod:               zde vyplňte webovou adresu Vašeho obchodu

Společnost:                                 zde vyplňte firmu

Se sídlem:                                    zde vyplňte sídlo společnosti

IČ/DIČ:                                          zde vyplňte IČ/DIČ, pokud jej máte k dispozici

E-mailová adresa:                     zde vyplňte e-mailovou adresu, na které Vás bude moci zákazník kontaktovat

Telefonní číslo:                           zde vyplňte telefonní číslo, na kterém Vás bude moci zákazník kontaktovat

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon: