Příprava 3D modelu k tisku.

Pro modelování 3D modelů určených k 3D Tisku je možno použít mnoho CAD programů. Podmínkou je, aby mohl program uložit data do formátu .stl.
Jednou z možnosti je "Blender".
Blender je open-source software pro modelování a vykreslováni 3D počítačové grafiky, jeho velkou předností je cena. Je zdarma.
Velice vhodný program na modelování pro 3D tisk je "Rhinoceros". Tento program je placený, je však k dispozici zkušební, plně funkční verze, je omezená počtem deseti uložení rozpracované práce. Po vypršení tohoto limitu zůstává funkční, ale nejde vytvořená práce uložit.

Model vytvořený v CAD programu musí splňovat několik náležitostí, aby šel vytisknout.

1. Model nesmí mít volné hrany.

2. Model nesmí mít díry.

3. Model musí být uzavřený.

Díry v modelu umí automaticky opravit program "Netfabb". Dodává se ve zkušební omezené verzi zdarma, a omezená verze opravovat díry umí.

Zkušební verze "Rhinoceros" jde použít k identifikaci volných hran a ke zjištění jestli je objekt uzavřený.

Menu:  Analýza - Fyzikální vlastnosti - Objem        Pokud program vypíše na horním řádku objem tělesa je těleso v pořádku uzavřené.

                                                                         V případě vady předchází výpisu objemu hlášení o závadě.

Menu: Analýza - Nástroje pro hrany - Zobrazit hrany     Po zaškrtnutí volné hrany, program zobrazí případné volné hrany a

                                                                      na horním řádku vypíše počet hran a počet volných hran ( nesmí obsahovat žádné volné hrany).