Čistota  ( Clarity )  diamantu .

Ke zjišťování čistoty diamantů se používá 10x zvětšení.  Zjišťují se cizorodé příměsi a vady. Podle jejich množství  a velikosti se zařazují  do jednotlivých klasifikačních tříd .

 

  • FL - Flawless

Diamant neobsahuje žádné viditelné nečistoty nebo vady ani při použití mikroskopu  s osvětlením.

 

  • IF - Internally Flawless

Při použití mikroskopu viditelné  drobné vady kvality brusu  , pro které nelze kvalifikovat stupněm FL. Při desetinásobném zvětšení bez viditelných vnitřních vad.

 

  • VVS -Very Very small inclusions

Diamant obsahuje velmi malé nečistoty , těžko objevitelné s použitím desetinásobné zvětšovací lupy .

  • VS -Very small inclusions

Obsahuje velmi malé uzavřeniny , těžko objevitelné , avšak jejich rozsah je větší , než u VVS, jsou  pozorovatelné  s použitím desetinásobné zvětšovací lupy .

 

  • Si - Small inclusions

Malé uzavřeniny  (inkluze) snadno objevitelné s použitím desetinásobné zvětšovací lupy . Zpravidla nejsou viditelné pouhým okem.

  • I - Imperfect

I1 - Inkluze viditelné pouhým okem , které nemají výrazný vliv na vzhled ani soudržnost diamantu .

I2  - Inkluze viditelné pouhým okem , mají negativní vliv na vzhled nebo soudržnost diamantu .

I3 - Rozsáhlé inkluze snadno viditelné pouhým okem , mají značný vliv na vzhled .

Briliantové šperky...